Investeren NL mkb - voorgenomen transactie - Aankondiging Fondslening Sustainable Supply Chain Fund

Het Sustainable Supply Chain Fund DGGF Sub Fund is een nieuw fonds dat zal investeren in Nederlandse MKB ondernemingen die willen uitbreiden en investeren in een van de DGGF focuslanden van het fonds. Het fonds richt zich op het verduurzamen van de grondstoffenketens (koffie, cacao, etc.). De aandachtsgebieden zijn Oost/West-Afrika, Azie en Latijns-Amerika.