Bevordering van inclusieve groei via de financieringsdiensten van AB Bank Zambia

Sinds haar oprichting in oktober 2011 heeft AB Bank Zambia meer dan 140.000 zakelijke leningen verstrekt aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, en meer dan 46.000 spaarrekeningen geopend. Als geregistreerde commerciële bank die deel uitmaakt van AccessHolding is AB Bank Zambia gericht op het leveren van eenvoudige, betaalbare en klantgerichte bankdiensten aan het Zambiaanse MKB. Deze diensten omvatten leningen, rekening-courantkredieten, digitale producten, betaal- en spaarrekeningen en nationale en internationale betaalkanalen. In 2017 investeerde DGGF in AccessHolding en AB Bank Zambia, om zo hun activiteiten te versterken en inclusieve groei in dit Afrikaanse land te bevorderen. DGGF streeft immers specifiek naar ondersteuning van laaggeschoolde werknemers, vrouwen, jongeren en gemarginaliseerde groepen. Daartoe richt DGGF zich op het ondersteunen van 1) inclusieve werkgelegenheid, 2) inclusieve producten & diensten, en 3) inclusief bereik.

Financiële dienstverlening aan werknemers met een laag inkomen en rurale gemeenschappen

Met de steun van DGGF heeft AB Bank verschillende specifieke financiële diensten ontwikkeld om inclusieve groei te bevorderen. In 2019 lanceerde AB Bank haar eigen digitale portemonnee eTumba, waarmee klanten overal in het land, op elk moment, met elke telefoon (zowel eenvoudige toestellen als smartphones) en gratis kunnen bankieren. Bovendien kunnen klanten dankzij Yaka Savings nu een flexibele digitale spaarrekening openen op eTumba, zonder minimumsaldo, zonder minimale looptijd en zonder kosten. Dit digitale spaardeposito vergroot de toegang tot producten en diensten voor mensen met een laag inkomen en gemarginaliseerde groepen.

Bovendien introduceerde AB Bank een "phygital"-aanpak om plattelandsgebieden te bereiken met zowel digitale hulpmiddelen als fysieke aanwezigheid, bijvoorbeeld middels twee eTumba-bussen. Deze geavanceerde bussen rijden naar de meest afgelegen gebieden van Zambia om in contact te komen met de lokale gemeenschappen en kennis te delen over de diensten die voor hen toegankelijk zijn. Daarnaast heeft AB Bank Zambia een plattelandsstrategie ontwikkeld, waarbij partnerschappen worden aangegaan om kleinschalige boeren beter te bereiken. Als gevolg daarvan heeft de bank partnerschappen gesloten met plattelandsactoren om klimaatvriendelijke landbouw en de ontwikkeling van groene energieproducten te ondersteunen. Een levendig voorbeeld hiervan is het partnerschap met Comaco, dat momenteel met 220.000 boeren werkt en het behoud van flora en fauna en klimaatslimme landbouw ondersteunt. AB Bank is een partnerschap met hen aangegaan om de betalingen aan boeren te digitaliseren en financiële diensten op maat aan te kunnen bieden.

Beeld: ©AB Bank Zambia

Ondersteuning van door vrouwen geleid MKB

In december 2022 bedroeg het aandeel vrouwelijke kredietnemers bij AB Bank Zambia 52,5%, terwijl jonge klanten (jonger dan 35 jaar) 22% uitmaakten. Toch zijn vrouwen in Zambia nog steeds gemarginaliseerd in de toegang tot kapitaal en verschillende financiële producten en diensten. Om het verschil in financiële kennis tussen mannen en vrouwen te verkleinen en de zakelijke capaciteiten van vrouwen te vergroten, heeft AB Bank Zambia in februari 2023 het “Empower Her”-project gelanceerd. Voor dit project heeft de bank een opleiding in financiële kennis ontwikkeld, die in hybride vorm (zowel fysiek als digitaal) wordt aangeboden aan vrouwen die leiding geven aan een MKB.

Daarnaast is eTumba specifiek ontworpen op basis van een analyse van de behoeften van vrouwen.  De bank is nu bezig met de uitrol van een volledig digitale en rechtstreekse werkkapitaallening die beschikbaar is via eTumba en is afgestemd op de behoeften van door vrouwen geleide MKB-bedrijven. Deze lening vereist bijvoorbeeld geen fysiek bezoek aan de bank, waardoor vrouwen toegang kunnen krijgen tot financiering zonder hun bedrijf of gezin te hoeven verlaten.

Beeld: ©AB Bank Zambia