Investeren NL mkb - transactie - Emerging Americas and Asia Investment Fund

Buceros Capital heeft een focus op mkb-ondernemingen die omzet genereren, goed management hebben en een heldere ondernemingsstrategie. Daarnaast is lokale impact van groot belang, namelijk werkgelegenheidscreatie, kennisoverdracht en productiegroei in het DGGF-land. Dit wordt jaarlijks gemonitord en aan het DGGF worden gerapporteerd.