Village Capital en DGGF voltooien het MENA Ecosystem Builders Programma

Village Capital heeft, in samenwerking met het Dutch Good Growth Fund - Financiering lokaal mkb (DGGF), het MENA Ecosystem Builders programma met succes afgerond. In dit programma zijn belangrijke uitdagingen aangegaan middels nieuwe samenwerkingen binnen het ondernemersecosysteem in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA). Op basis van belangrijke inzichten vanuit het rapport "Unlocking the Pipeline MENA" was het doel van het programma om de financieringskloof voor startende ondernemingen te overbruggen, door essentiële technische ondersteuning te bieden en een rendabele transactiestroom te bevorderen, met name voor ondernemingen die vaak over het hoofd worden gezien door traditionele financieringsinstellingen.

Beeld: ©Village Capital

Het initiatief ondersteunde 12 lokale Entrepreneur Support Organizations (ESO's) uit Egypte, Jordanië, Libanon, Marokko, Palestina en Tunesië. Deze ESO's spelen een belangrijke rol in het katalyseren van maatschappelijke, economische en ecologische vooruitgang via innovatieve ondernemingen. Ondanks de regionale groei in kapitaalinvesteringen voor snelgroeiende ondernemingen, blijft het een grote uitdaging om deze investeringen te diversifiëren over een breder scala aan ondernemingen en om structurele problemen aan te pakken. Hierbij kun je denken aan het ontbreken van toegang tot op maat ontwikkelde financieringsproducten, een beperkte stroom van succesvolle transacties, ondernemers die over het hoofd worden gezien en de behoefte aan een betere ondersteuningsinfrastructuur.

Het MENA Ecosystem Builders programma faciliteerde intensieve vaktechnische training en begeleiding. Het uiteindelijke doel was om ESO's te ondersteunen bij het nemen van strategische beslissingen om diensten en programma's te creëren die geschikt zijn voor ondernemingen die zij ondersteunen. Voorbeelden hiervan waren strategische aanwervingen voor hun team, verbeterde programma's voor investeringsbereidheid, ontwikkeling van een platform voor gegevensdeling en investeringen in impactmeting.

Deze ESO's zijn van cruciaal belang voor het opbouwen van een ondernemingsklimaat waarin de pijplijn van schaalbare, snelgroeiende potentiële ondernemingen wordt gestimuleerd, wat bijdraagt aan het creëren van banen en verbeterde bestaansmiddelen die zijn afgestemd op de lokale en regionale behoeften. Toch wordt de behoefte van deze ondersteuners aan professionele ontwikkeling vaak over het hoofd gezien in markten waar ze een belangrijke rol spelen in het opbouwen van het ondernemingsecosysteem.

Tot de belangrijkste resultaten van het programma behoren een sterkere relatie tussen ESO's en financiers, betere toegang tot kapitaal voor door jongeren geleide ondernemingen en de oprichting van een community voor voortdurende kennisdeling en samenwerking. De bijeenkomst in Amman, Jordanië, was het hoogtepunt van deze inspanningen, waarbij stakeholders uit de hele regio met elkaar in contact werden gebracht en de behoefte aan een MENA ecosysteem ondersteunend netwerk werd onderstreept.

Het MENA Ecosystem Builders programma, dat lokaal geleide ESO's voorziet van de hulpmiddelen en middelen die nodig zijn voor ontwikkeling, is van cruciaal belang bij het vormgeven van een robuust ondernemend ecosysteem. Deze inspanningen zijn essentieel om het financieringstekort van het lokale mkb, geschat op 123 miljard dollar, aan te pakken en het aanzienlijke talent en innovatiepotentieel van ondernemers in Egypte, Jordanië, Libanon, Marokko, Palestina en Tunesië te benutten. We streven ernaar systemische veranderingen te blijven stimuleren, de financiële en technische ondersteuning te verbeteren en inclusieve groei te bevorderen. Het programma heeft de weg vrijgemaakt voor een toekomst waarin ondernemers en ESO's goed kunnen gedijen en kunnen bijdragen aan de bloei en duurzaamheid van het MENA-ecosysteem voor ondernemerschap en innovatie.

Meer informatie over deelnemende organisaties

Lees hier het rapport ‘Unlocking the Pipeline MENA’