Investeringsfondsen lokaal mkb - transactie - Grofin Small and Growing Business (SGB) Fund

Het Grofin SGB Fonds verstrekt lange termijn mezzanine financiering aan lokale SGBs die weinig of geen andere financiering ontvangen. Dit betreft startups en groeiende ondernemingen uit verschillende sectoren (o.a. landbouw, gezondheidszorg, onderwijs, energie en handel). Deze bedrijven hebben lange termijn risicokapitaal nodig, maar doordat zij niet beschikken over een track record en/of onderpand zijn banken en/of privaty equity fondsen niet of nauwelijks bereid om hen te steunen.