Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - zonne-energiesystemen - Liberia 1231767

DGGF transactie voor de levering van 9400 zonne-energiesystemen door een Nederlandse exporteur aan een distribiteur in Liberia. Hiervoor is een exportkredietverzekering nodig, inclusief eventuele bevoorschotting van wissels en verstrekking van werkkapitaal.