Investeren NL ondernemers - voorgenomen transactie - duurzame mobiliteit - Libanon

Een Nederlands bedrijf gaat samen met de lokale dochter de bestaande activiteiten op het gebied van duurzame mobiliteit uitbreiden. De investering is in hardware en operationele kosten. De voorgenomen DGGF Starter financiering aan het Nederlands bedrijf is in de vorm van een lening met een looptijd van minder dan 8 jaar.

De verwachte impact is lokale werkgelegenheid van ca. 51 fte en kennisuitwisseling door het trainen van het personeel. Het project zal direct bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s): 5 (Gender Equality) 11 (Sustainable cities & Communities), 13 (Climate Action)