Gender Lens Investing – perspectieven van DGGF portfolio-organisaties

Voor DGGF - Financiering lokaal mkb (DGGF) is gender lens investing een belangrijke strategische pijler voor het bereiken van duurzame ontwikkeling en economische zelfredzaamheid in opkomende markten. DGGF-investeringen als Salkantay Ventures, Gazelle Finance, Insitor Partners en Zoscales Partners lopen voorop in deze ontwikkeling en integreren dit in hun activiteiten vanwege verschillende belangrijke redenen. Aangezien deze maart de vrouwenmaand 2024 van DGGF markeert, vroegen we deze organisaties om iets te delen over hun huidige gender lens investeringsactiviteiten en toekomstperspectieven. Het leverde enthousiaste reacties op, die we graag delen.

Beeld: ©Contxto

Salkantay: "Een meer inclusief en gelijkwaardig ecosysteem in de regio bevorderen door onze investeringen en waardeverhogende initiatieven"

Salkantay Ventures, DGGF-investering sinds 2022, heeft een helder begrip dat diversiteit binnen bedrijven leidt tot "betere resultaten en algehele prestaties. Het bedrijf zet zich actief in voor de integratie van genderdiversiteit als een belangrijk onderdeel van zijn investeringsstrategie en erkent dat "dit een enorme kans is voor investeerders om hun waardetoevoegende initiatieven te vergroten". De toewijding van Salkantay aan deze aanpak is duidelijk, aangezien ze ernaar streeft om een meer gelijkwaardige industrie op te bouwen, te beginnen met hun eigen teamsamenstelling en uit te breiden naar de bedrijven waarin zij investeren.

Onlangs heeft Salkantay een project afgerond met Value for Women, gefinancierd door DGGF, om een gender lens op te nemen in hun investeringsproces. Dit initiatief heeft geleid tot een uitgebreide herziening en verbetering van haar strategieën, van sourcing tot dealstructurering, om onbewuste vooroordelen te verminderen en gendergerichte werkwijzen binnen portfoliobedrijven te bevorderen. De eerste resultaten van deze inspanningen zijn veelbelovend. Op dit moment heeft ongeveer "40% van onze portfoliobedrijven ten minste één vrouwelijke medeoprichter" en meer dan "37% heeft topmanagementteams met ten minste 30% vrouwelijke vertegenwoordiging".

Vooruitkijkend is Salkantay niet alleen gericht op het verkleinen van de financieringskloof voor door vrouwen geleide startups, maar is het bedrijf ook vastbesloten om een katalysator te zijn voor systemische verandering in de regio. Met de ambitie om een meer inclusief ecosysteem te bevorderen, wil Salkantay een benchmark worden voor gender lens-investeringen in de gehele Andesregio. Hun proactieve houding en initiatieven zijn een bewijs van hun overtuiging dat "meer diverse teams in onze portfoliobedrijven tot betere resultaten zullen leiden", waardoor hun waarde zal toenemen en een bijdrage wordt geleverd aan een rechtvaardiger en diverser economisch landschap.

Beeld: ©Gazelle Finance

Gazelle Finance: "Investeren in bedrijven met divers leiderschap en inclusieve werkwijzen verbetert niet alleen de duurzaamheid van onze portefeuille, maar bevordert ook de economische emancipatie van vrouwen"

Gazelle Finance, een toonaangevende investeerder in Georgië en Armenië, zet zich in voor het bevorderen van de economische zelfredzaamheid van vrouwen door middel van investeringen met een gender lens. Het fonds ondersteunt uit strategisch oogpunt bedrijven die prioriteit geven aan genderdiversiteit en "kansen creëren voor vrouwelijke werknemers", om zo de economische zelfredzaamheid van vrouwen in de regio te bevorderen. Gazelle's aanpak is gericht op het "katalyseren van bredere veranderingen in het investeringslandschap" door het bevorderen van duurzame werkwijzen die bijdragen aan waarde op de lange termijn.

Met hulp van DGGF heeft Gazelle een robuuste investeringsstrategie met een gender lens ontwikkeld, waaronder een genderinclusief wervingsbeleid en een strategie voor gender en sociale impact. Gazelle neemt actief deel aan workshops en ondersteunt portfoliobedrijven met een zelfevaluatie van de gender lens, waarmee ze hun inzet voor genderinclusieve bedrijfspraktijken benadrukken. Gazelle haar Women in Business and Leadership Conference onderstreept hun inspanningen om gendergerelateerde barrières te slechten en de toegang tot financiering voor vrouwelijke ondernemers te verbeteren. Het fonds is trots op de aanzienlijke vrouwelijke vertegenwoordiging in het management, met een aandeel van 66% vrouwen in het senior management en een aandeel van 50% vrouwelijke partners. Bovendien is 27% van de bedrijven in hun portefeuille momenteel in handen van of geleid door een vrouw.

Gazelle is momenteel bezig met de fondsenwerving voor Gazelle Fund II en streeft daarbij naar een sterk genderevenwicht. Daarom zal Gazelle gendergelijkheid expliciet opnemen in hun investeringsstrategieën, een evenwichtig wervingsproces bevorderen, trainingen over onbewuste vooroordelen geven en een analyse van de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen maken. Ze zetten zich ook in om door vrouwen geleide bedrijven te ondersteunen en te zorgen voor gelijkheid op de werkplek. Door portfoliobedrijven te helpen bij het implementeren van gendervriendelijke strategieën en het bijhouden van behaalde resultaten, houdt Gazelle zichzelf verantwoordelijk voor het verankeren van gendergelijkheid in haar investeringsfilosofie.

Beeld: ©Insitor

Insitor: "Gender verankeren als prioriteit in alle aspecten van onze bedrijfsvoering"

Insitor Impact Asia Fund II (Insitor) maakt sinds 2021 deel uit van de DGGF-portefeuille en is erkend met de prestigieuze titel van het eerste 2X Flagship Pioneer Fund in Azië. "Gender heeft een prominente rol gespeeld in zowel onze interne activiteiten als onze investeringsstrategie", aldus Insitor, dat zich sterk inzet voor het bevorderen van gendergelijkheid. Met een systematische aanpak voor het integreren van genderaspecten analyseert en optimaliseert Insitor zorgvuldig de genderimpact tijdens haar gehele investeringsproces. Deze toewijding wordt weerspiegeld in hun toewijding aan de 2X-criteria, met mooie cijfers zoals 50% vrouwen in senior managementfuncties en 53% vrouwen in het personeelsbestand. Bovendien is 67% van de investeringen in hun huidige fonds in lijn met de 2X-criteria.

De genderaanpak van Insitor heeft ook deuren geopend voor fondsenwerving, subsidiëring en onderzoeksbijdragen, waardoor de rol van gendergerelateerde activiteiten in de investeringssector is vergroot. In de toekomst is Insitor van plan om ervoor te zorgen dat technische ondersteuningsprojecten gericht blijven op gender. "Hiervoor hebben we nauw samengewerkt met Value For Women, een door DGGF gesponsord programma dat een aantal van onze technische ondersteuningsaanvragen heeft beoordeeld en ons investeringsteam aanvullende gendergerichte TA-training heeft gegeven."

Beeld: ©Zoscales Partners

Zoscales: "We zijn vastbesloten om de verwezenlijking van dit doel te versnellen, omdat het een essentiële, maar directe en eenvoudige manier is om duurzame ontwikkeling in de regio te bevorderen"

Zoscales Partners, een DGGF-investering sinds 2017, erkent dat investeren op basis van een gender lens "een essentiële, maar directe en eenvoudige manier is om duurzame ontwikkeling in de regio te bevorderen". Zoscales heeft zich gecommitteerd om haar investeringen te richten op bedrijven die Sustainable Development Goal 5 ondersteunen, waarin de nadruk ligt op gendergelijkheid. Ze hebben al aanzienlijke vooruitgang geboekt door een uitgebreid beleid te implementeren op het gebied van intimidatie, zwangerschapsverlof en andere onderwerpen die onder de gender lens vallen, zowel intern als binnen hun portfoliobedrijven.

Deze initiatieven hebben al hun vruchten afgeworpen, want Zoscales meldt dat hun gehele portefeuille nu 2X compliant is, een belangrijke mijlpaal in gender lens investing. Vooruitkijkend heeft Zoscales ambitieuze plannen om gendergelijkheid verder te verankeren in hun investeringsaanpak. Ze willen ervoor zorgen dat hun "toekomstige investeringen strategisch gericht zijn op bedrijven waarvan de producten of diensten het levensonderhoud van vrouwen aanzienlijk verbeteren." Met deze aanpak positioneert Zoscales zich als regionale leider op het gebied van gender lens investing.

Afsluitende beschouwingen

DGGF streeft ernaar inclusieve economische ontwikkeling te bevorderen en bij te dragen aan de vermindering van genderongelijkheden. Het verheugt ons dat onze investeringen actief werken aan gender lens investing en tegelijkertijd positieve financiële rendementen genereren. Door kapitaal en technische ondersteuning te verstrekken aan door vrouwen geleide of bij vrouwen betrokken mkb-bedrijven, versterken onze investeringen de positie van vrouwen en stimuleren ze hun economische activiteit en werkgelegenheid.