Investeringsfondsen lokaal mkb - transactie - Gazelle Finance Fund

Gazelle Fund verstrekt financiering aan snel groeiend mkb (gazelles) in de Eurazië regio. Gazelle Fund streeft ernaar impact op het gebied van ontwikkeling te bereiken door snelle groei van bedrijven in haar portefeuille te stimuleren. Dit leidt tot een verhoogde productiviteit en werkgelegenheid, een toename van betalingen aan lokale leveranciers, importsubstitutie, verhoogde fiscale bijdragen, evenals nieuwe of verbeterde producten voor klanten. Naar verwachting zullen meer dan 3.000 banen worden gecreëerd. DGGF was de eerste investeerder die bevestigd heeft zich te committeren, en helpt als ‘anchor investor’ additioneel kapitaal aan te trekken.