Investeringsfondsen lokaal mkb - Voorgenomen transactie - Electronica Finance

Electronica Finance Limited (Electronica) werd in 1990 opgericht als een niet-bancaire financiële vennootschap (NBFC), met hoofdkantoor in Pune, Maharashtra. DGGF zal een niet-achtergestelde lening van 5 miljoen euro verstrekken aan Electronica Finance Limited. De DGGF-financiering zal volledig worden geoormerkt voor nieuwe zonnepanelen-leningen aan het mkb.