Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - levering van machines voor mengen en verpakken - Malawi

De transactie betreft de levering van een menginstallatie en een verpakkingsmachines.