Investeren NL ondernemers - voorgenomen transactie - consumentengoederen - Senegal

Deze Nederlandse ondernemer wil middels verticale integratie zijn Nederlandse activiteiten gaan uitbreiden naar Senegal. De activiteiten zullen uitgevoerd worden in een Senegalese vennootschap en bestaan uit inkoop, opslag, herverpakken en verkoop van fast moving consumer goods, zoals melkproducten, koffie, thee en suiker, deels voor de lokale markt en deels voor de export naar omringende landen. Door dit te doen, vergroot het bedrijf haar productenrange in bestaande Afrikaanse markten en aangrenzende markten. Tevens kan zij hierdoor haar sociaal, economische en milieu doelstellingen op een zo goed mogelijke en duurzame wijze bereiken.

Met deze investering worden circa 35-40 banen gecreëerd, waarvan circa 40% voor vrouwen. Ook worden de personeelsleden on-the-job geschoold.

DGGF is voornemens om, samen met de bank, deze onderneming te financieren, zodat zij haar expansieplannen kan verwezenlijken en de impact kan realiseren.