Klachten of suggesties DGGF - Exporteren NL ondernemers

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van DGGF - Exporteren Nederlandse ondernemers? Met dit formulier kunt u het Atradius DSB laten weten.

Uw klacht of suggestie is voor ons een belangrijk signaal. Het geeft ons de kans om onze dienstverlening te verbeteren.

Procedure

  • Binnen 2 werkdagen ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw feedback.
  • Screening van de klacht: binnen 10 dagen screenen en evalueren we de klacht om te bepalen hoe we de klacht moeten behandelen.
  • Beoordeling van de klacht: binnen 30 dagen beoordelen we of en hoe we de klacht kunnen oplossen. Tijdens deze  beoordeling wordt u geraadpleegd.
  • Oplossing (indien mogelijk) is afhankelijk van de beoordeling.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

Uw klacht of suggestie
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)