Technische assistentie Nederlandse ondernemers

Wilt u uw activiteiten verder uitbreiden in ontwikkelingslanden? Het DGGF-onderdeel Technische Assistentie (TA) biedt hiervoor aanvullende ondersteuning aan Nederlandse ondernemers.

Wat zijn de mogelijkheden?

TA biedt ondersteuning aan gevestigde bedrijven en starters en is beschikbaar voor alle 70 DGGF-landen.

Dit onderdeel heeft 2 doelen:

  • Het minimaliseren van het risico van de DGGF-financiering.
  • Het versterken van de OS-impact van investeringen. Zoals meer lokale werkgelegenheid, hogere productiecapaciteit en kennisoverdracht.

Maatwerk

De manier waarop we technische assistentie (TA) inzetten, stemmen we af op de behoefte van de ondernemer. Ook houden we hierbij rekening met de omvang van de investering of financiering en de overige betrokken partijen. We bieden TA dus op maat aan.

We maken onderscheid  tussen de fasen waarin het bedrijf verkeert. We kunnen TA inzetten:

  • in voorbereiding op de (DGGF) financiering, zoals voor marktvalidatie of investeringsvoorbereiding, óf
  • in samenhang met een lopende DGGF-financiering wanneer de investering wordt uitgerold.

TA is bedoeld voor investeringen in en import uit een DGGF-land.

Technische assistentie voor starters

DGGF voor starters is een lening aan Nederlandse bedrijven die voldoen aan de EU-criteria voor starters. Ter voorbereiding van een starterslening kunt u technische assistentie krijgen voor marktvalidatie, in de fase dat u de commerciële en technische haalbaarheid moet bewijzen op locatie. Of wanneer een Minimal Viable Product (MVP) wordt uitgevoerd. Dit betekent dat u al een prototype of bèta versie heeft, een product-marktcombinatie heeft gedefinieerd en/of een doordacht plan heeft hoe de markt te valideren. TA helpt om te komen tot een financierbaar businessplan met onderbouwde financiële prognoses.

Ga in gesprek

Het ene bedrijf is het andere niet en ondernemen in een DGGF-land brengt extra uitdagingen. Wij gaan graag het gesprek met u aan over uw plannen.

Wilt u meer informatie over Technische Assistentie of een eerste telefonische afspraak maken? Stuur dan een e-mail naar: ta@rvo.nl