Quickscan - Investeren Nederlands mkb

Voldoet u aan de voorwaarden voor het onderdeel Investeren Nederlands mkb? En denkt u dat uw transactie in aanmerking komt?

Doorloop dan de volgende stappen:

  1. Vul de Quickscan - Investeren Nederlands mkb (pdf) in met uw concrete transactie. U kunt het document sturen naar klantcontact@rvo.nl.
  2. Een adviseur van de DGGF-desk van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) neemt vervolgens zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op. Hij bespreekt met u de ingevulde Quickscan. Tijdens dit gesprek licht u uw projectplan toe. Onze adviseur beoordeelt of uw project in aanmerking komt voor DGGF en of het zin heeft om de aanvraagprocedure in gang te zetten.

    RVO.nl behandelt aanvragen in volgorde van binnenkomst. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de aanvragen.

Quickscan investeringen door Nederlands mkb

1 Gegevens aanvrager

1.5 Heeft uw organisatie een vestiging of filiaal in Nederland? *

2 Contactpersoon

2.5 Aanhef

3 Kerngegevens investering

3.2 In welk land vindt de investering plaats? *

De buitenlandse investeringen dienen in een van de 70 DGGF-landen plaats te vinden.

3.4.1 Voorziet u commerciële risico's?
3.4.2 Voorziet u financiële risico's?
3.4.3 Voorziet u politieke risico's?
3.7 Welk instrument binnen DGGF heeft uw voorkeur?

4 Ontwikkelingsrelevantie van de transactie

4.1 Zal deze transactie leiden tot lokale groei van de werkgelegenheid, inclusief indirecte werkgelegenheid van bijvoorbeeld lokale toeleveranciers?
4.2 Zal deze transactie leiden tot duurzame overdracht van kennis en vaardigheden, technologie en innovatie?
4.3 Zal deze transactie leiden tot het stimuleren van de productiekracht van het MKB in het land waar de investering wordt gedaan?
4.4 Zal deze transactie leiden tot andere positieve ontwikkelingen in het land waar de investering wordt gedaan. Bijvoorbeeld positieve effecten op milieugebied, vrouwelijk of jong ondernemerschap en/of gezondheidszorg?

5 Kerngegevens iMVO

5.1 Heeft uw organisatie een formeel MVO beleid?

Meer informatie over het MVO beleid vindt u op www.rvo.nl/mvo

5.2 Handelt uw organisatie volgens de OESO richtlijnen?

Meer informatie over de OESO-richtlijnen vindt u op www.rvo.nl/oeso-richtlijnen-mvo

5.3 Voldoet uw projectidee of plan aan de OESO richtlijnen?

Meer informatie over de OESO-richtlijnen vindt u op www.rvo.nl/oeso-richtlijnen-mvo

5.4 Staat de te financieren activiteit op de FMO-uitsluitingslijst?

Meer informatie over de FMO-uitsluitingslijst vindt u op https://www.fmo-im.nl/nl/uitsluitingslijst

6 Eerder contact

6.2 Heeft u contact gehad met de Nederlandse ambassade in het land van uw activiteit?
avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord worden en de bewaartermijn is verstreken worden uw gegevens verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *