Dutch Good Growth Fund voor Start-ups

Heeft u een nieuw product voor een DGGF-land of wilt u een bestaand product introduceren in een DGGF-land? Financiering krijgen wil nog wel eens lastig zijn. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland maakt financiering mogelijk!
 

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) helpt Nederlandse start-ups die zaken willen doen met ontwikkelingslanden en opkomende markten. Daarbij kan het gaan om:

 • Start-ups die een bestaand product willen lanceren of produceren
 • Innovatieve start-ups die een nieuw product voor een DGGF-land willen ontwikkelen of daar willen produceren

Wat is het?

DGGF voor Start-ups is een lening aan een Nederlandse onderneming. De belangrijkste kenmerken zijn als volgt:

 • Lening van maximaal € 1 miljoen voor innovatieve ondernemingen en € 600.000 voor niet innovatieve ondernemingen. Minimaal € 100.000;
 • DGGF kan maximaal 80% van de investeringen en kosten financieren;
 • Het resterende deel moet in de vorm van geld als eigen vermogen worden ingebracht, inclusief stevig financieel commitment key management.

Waarom bestaat DGGF voor Start-ups?

De Nederlandse overheid stimuleert Nederlandse ondernemingen om zaken te doen in ontwikkelingslanden en opkomende markten. Door banen te creëren in die landen, onze kennis te delen en productieprocessen te verbeteren zorgen we dat de lokale economie wordt gestimuleerd.

Wanneer komt u voor financiering via DGGF Start-up in aanmerking?

Nederlandse start-ups die een product ontwikkelen voor, en/of produceren in ontwikkelingslanden kunnen in aanmerking komen voor dit onderdeel van het DGGF-fonds. Daarbij moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • U heeft een uitgewerkt businessplan, inclusief onderbouwde financiële prognose
 • Bij innovatieve producten is financiering mogelijk vanaf proof of principle in een labomgeving
 • U heeft zicht op een zeer goed marktpotentieel en u heeft een ervaren team dat in staat is om de onderneming op te bouwen en het product te ontwikkelen en te vermarkten
 • U creëert lokaal impact: werkgelegenheid, kennisoverdracht en/of productieverbetering
 • De onderneming bestaat nog geen 5 jaar (KvK inschrijving)
 • Het gaat om een Nederlandse onderneming die voldoet aan eisen gebaseerd op “substance eisen” Belastingdienst
 • De Nederlandse onderneming heeft de zeggenschap in een eventuele lokale werkmaatschappij in het DGGF land
 • < 50 personen in dienst
 • Jaaromzet of balanstotaal minder dan € 10 miljoen
 • U voldoet aan de RVO-eisen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een DGGF-lening aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden? En denkt u dat uw project in aanmerking komt voor dit DGGF-onderdeel?  Vul dan de Quickscan- Investeren Nederlands mkb in.