Buxeros Capital

Buxeros is een publiek-privaat investeringsfonds dat Nederlandse mkb’ers faciliteert bij het investeren in opkomende landen en ontwikkelingslanden. Het fonds is gespecialiseerd in mkb-bedrijven die een positief effect op de lokale economie hebben, en zich houden aan de internationale richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) heeft in Buxeros Capital geïnvesteerd door het investeringsbedrag van de private aandeelhouders in het fonds te verdubbelen met een lening van € 6 miljoen. Met dit bedrag investeert Buxeros in Nederlandse en lokale bedrijven, zodat deze hun activiteiten kunnen uitbreiden.

Wie kan financiering aanvragen via Buxeros?

Uw bedrijf:

  • heeft een competent en ervaren team;
  • voert commercieel en economisch haalbare projecten uit;
  • wil een bijdrage leveren aan economische en sociale verbeteringen in opkomende markten;
  • voldoet aan de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO);
  • hanteert de arbeidsnormen van de International Finance Corporation (IFC).

Buxeros Capital doet investeringen vanaf € 100.000.

Het fonds beoordeelt potentiële projecten op basis van hun economische en commerciële haalbaarheid en lokale impact. Voor het beoordelen van de duurzaamheids (ESG) doelstellingen raadpleegt Buxeros externe experts. Interne experts beoordelen de due diligence, selectie en transacties.

Investeren in opkomende markten in Latijns-Amerika en Afrika

Naast de financiële investering, ondersteunt het fonds uw bedrijf met praktische kennis, ervaring en toegang tot zijn netwerk. Investeringen leiden vaak tot aanvullende publieke en/of private financiering, waarmee u uw bedrijfsactiviteiten verder kunt uitbreiden. Dit stimuleert de lokale economie, zorgt voor meer banen, betere arbeidsvaardigheden, grotere productiviteit en ook een hoger rendement voor uw bedrijf.

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) is een programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Buxeros Capital gebruikt de expertise van investeerders en overheidsinstellingen om mkb-bedrijven actief in staat stellen opkomende markten te betreden. Met name in Latijns-Amerika en Afrika, waar banken en andere investeerders terughoudend zijn om deel te nemen. Om deze markten te bereiken, heeft het fonds kantoren in Johannesburg (Zuid-Afrika) en Bogota (Colombia). Het hoofdkantoor staat in Nederland.

Heeft u interesse in financiering via Buxeros Capital?

Buxeros Capital heeft al diverse transacties gefinancierd en is doorlopend op zoek naar nieuwe projecten om nieuwe markten te vinden voor producten, of producten te ontwikkelen in opkomende economieën. Wilt u uw bedrijf uitbreiden in een opkomende markt? En kost het u moeite om uw project gefinancierd te krijgen? Neem dan contact op met Buxeros Capital.