Guatemala groenten wegen

Investeren Nederlands mkb

Ondernemers die zaken doen in opkomende markten en ontwikkelingslanden, leveren vaak een grote bijdrage aan economische en sociale verbeteringen in deze landen. En dat moedigt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan.

Check in 5 minuten met de interactieve tool of u aan de voorwaarden voldoet. Of vul meteen de Quickscan- Investeren Nederlands mkb in.

Leningen, garanties en participaties

Wilt u investeren in een van de DGGF-landen,maar krijgt u de financiering met uw bank niet rond? Dan kunt u tot een bedrag van € 15 miljoen een aanvraag indienen. Het DGGF-onderdeel Investeren Nederlands mkb vult private investeringen aan met garanties en directe (co-)financiering met terugbetaalverplichting, zoals leningen en (indirect) participaties in projecten.

Dutch Good Growth Fund voor Starters

Heeft u een nieuw product voor een DGGF-land of wilt u een bestaand product introduceren in of importeren uit een DGGF-land? Financiering krijgen wil nog wel eens lastig zijn. Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) helpt Nederlandse starters die zaken willen doen met ontwikkelingslanden en opkomende markten. Daarbij kan het gaan om:

  • Starters die een bestaand product willen exporteren naar een DGGF-land;
  • Starters die een product willen produceren in een DGGF-land;
  • Starters die een bestaand product willen importeren uit een DGGF-land;
  • Innovatieve start-ups die een nieuw product voor een DGGF-land willen ontwikkelen of daar willen produceren

Meer weten over de mogelijkheden voor starters?

Dutch Good Growth Fund via participaties

Het DGGF verstrekt ook leningen aan participatiefondsen die willen participeren in het aandelenkapitaal van Nederlandse mkb’ers die investeren in opkomende landen en ontwikkelingslanden. Hieronder staan de participatiefondsen die zo’n lening van het DGGF hebben ontvangen.

Buxeros Capital

Buxeros Capital is een publiek-privaat investeringsfonds dat Nederlandse mkb’ers faciliteert bij het investeren in opkomende landen en ontwikkelingslanden. Het fonds stimuleert toetreding tot markten in regio’s waar de kapitaalmarkt nog onvoldoende ontwikkeld is, zoals in Afrika en Latijns-Amerika. Buxeros werkt vanuit Nederland, Zuid Afrika en Colombia. DGGF heeft het investeringsbedrag van de private aandeelhouders in het fonds verdubbeld.

Lees meer over Buxeros Capital

ForestEffect Fund

ForestEffect Fund (FEF) is een publiek-privaat investeringsfonds. Het fonds faciliteert Nederlandse mkb’ers bij het investeren in opkomende landen en ontwikkelingslanden. FEF is gespecialiseerd in mkb-bedrijven die een positief effect hebben op de lokale economie in opkomende landen (DGGF-landen) en zich houden aan de internationale richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Lees meer over ForestEffect Fund
 

Overzicht van lopende transacties

Bekijk het overzicht met lopende transacties binnen het DGGF-onderdeel Investeren Nederlands mkb.

Meer weten?

Uw project (nog) niet geschikt voor DGGF?

Bevindt uw project zich in een fase die nog niet geschikt is voor financiering binnen het DGGF? Of blijkt DGGF niet van toepassing op het land waar u zich op richt? Dan komt u wellicht wel in aanmerking voor een andere regeling.

  • Vanaf 1 september 2016 is de financieringsregeling Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) gestart. Deze is bedoeld voor Nederlandse bedrijven die willen investeren in of exporteren naar buitenlandse markten die niet op de DGGF-landenlijst staan en waarvoor geen sanctiebeleid geldt. Lees meer over DTIF.  
  • Wilt u eerst meer kennis opdoen over de lokale markt? Of wilt u de haalbaarheid van een project toetsen? Wellicht kunt gebruikmaken van de DHI-regeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies. Kijk op de DHI webpagina of het momenteel mogelijk is om een aanvraag in te dienen.    


Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met klantcontact via tel: 088 042 42 42.