Exporteren Nederlands mkb

Wilt u kapitaalgoederen exporteren naar een of meer landen van het Dutch Good Growth Fund (DGGF)? Dan biedt het DGGF-onderdeel Exporteren Nederlands mkb u exportkredietverzekerings- en exportfinancieringsmogelijkheden.

Check in 5 minuten met de interactieve tool of u aan de DGGF-voorwaarden voldoet. Of vul meteen de Quickscan- Exporteren Nederlands mkb in.

U kunt bij het DGGF tegen een premie een verzekering afsluiten voor een transactieomvang met een maximum schadevergoeding van €15 miljoen om het fabricatie- en betalingsrisico af te dekken bij de export van kapitaalgoederen. Ook kunt u in aanmerking komen voor financiering. Deze financiering is op basis van een leverancierskrediet tot € 5 miljoen aan afnemers in een van de DGGF-landen. Dit kan indien uw (huis)bank niet wil financieren.

Overzicht lopende transacties

Klik hier als u meer wilt weten over de lopende transacties binnen DGGF-onderdeel Exporteren Nederlands mkb.

Meer weten?

Uw project (nog) niet geschikt voor DGGF?

Bevindt uw project zich in een fase die nog niet geschikt is voor financiering binnen het DGGF? Of blijkt DGGF niet van toepassing op het land waar u zich op richt? Dan komt u wellicht wel in aanmerking voor een andere regeling.

  • Vanaf 1 september 2016 is de financieringsregeling Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) gestart. Deze is bedoeld voor Nederlandse bedrijven die willen investeren in of exporteren naar buitenlandse markten die niet op de DGGF-landenlijst staan en waarvoor geen sanctiebeleid geldt. Lees meer over DTIF.  
  • Wilt u eerst meer kennis opdoen over de lokale markt? Of wilt u de haalbaarheid van een project toetsen? Wellicht kunt gebruikmaken van de DHI-regeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies. Kijk op de DHI webpagina of het momenteel mogelijk is om een aanvraag in te dienen.    
  • Bent u op zoek naar een zakenpartner in een ontwikkelingsland? De Matchmakingfaciliteit (MMF) en Zakenpartnerscan brengen bedrijven in ontwikkelingslanden in contact met Nederlandse ondernemers.