Importeren Nederlands mkb

Importeert u goederen uit een ontwikkelingsland of opkomende markt? Wilt u verder groeien, maar krijgt u de financiering niet rond met uw bank? Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) ondersteunt import van Nederlandse ondernemers met garanties en leningen tot een maximum van € 15 miljoen.

Wat zijn de mogelijkheden?

Het DGGF ondersteunt Nederlandse importeurs om hun lokale leverancier(s) in DGGF landen voor te financieren. U kunt een financiering krijgen voor de inkoop van de handelsgoederen van uw lokale leverancier. Onder specifieke voorwaarden kunt u ook een financiering krijgen om uw lokale leverancier in het DGGF-land direct te ondersteunen in haar groei. Bijvoorbeeld voor lokale boeren die additioneel land, of machines moeten aankopen om aan uw vraag te blijven voldoen.

Het DGGF biedt onderstaande financieringsmogelijkheden:

  • Garanties aan EU-banken en lokale banken in DGGF landen: vindt uw bank of een lokale bank het risico op de financiering te hoog? Het DGGF kan een garantie verstrekken die eventuele verliezen op een lening beperkt. Doordat het DGGF een deel van het risico overneemt (60 tot 80%), is een bank sneller geneigd u een lening te verstrekken.
  • Lening aan de Nederlandse ondernemers: als een garantie niet mogelijk is dan kan het DGGF ook zelf een directe lening aan u verstrekken.

Welke voorwaarden zijn van toepassing

Om in aanmerking te komen voor DGGF financiering moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo bedraagt de DGGF financiering minimaal € 500.000 en maximaal € 15 miljoen en is de looptijd van de financiering maximaal 15 jaar. De rente of garantiepremie is marktconform waaronder de up-front fee van de DGGF lening of garantie van 1%.

Hierna vindt u een opsomming van de overige voorwaarden om aanspraak te doen op de DGGF Supply Chain financiering:

  • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland en u heeft hier substantiële activiteiten. Dit betekent dat uw Nederlandse vestiging voldoende omzet en winst heeft met activiteiten in Nederland.
  • U importeert goederen uit een van de DGGF-landen. Bekijk de DGGF-landenlijst.
  • U heeft een gedegen (internationale) track record en management informatiesysteem.
  • U blijft uw core business uitoefenen samen met een gerenommeerde toeleverancier uit een DGGF-land. U onderhoudt een actieve handelsrelatie met deze toeleverancier.
  • U voldoet aan het IMVO-kader voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. RVO.nl gebruikt hiervoor MVO-criteria die gebaseerd zijn op de OESO-richtlijnen en de IFC Performance Standards. Lees meer over het IMVO-beleid. Ook uw toeleverancier in het DGGF-land moet voldoen aan het IMVO-kader. Alleen leveranciers met een IMVO-certificering, of dit binnen een acceptabele termijn realiseren, komen in aanmerking voor deze financieringsvorm.
  • U heeft  een goed onderbouwd businessplan. U biedt zicht op terugbetaling van de lening. Het DGGF financiert alleen projecten die commercieel haalbaar zijn.
  • Uw investering is ontwikkelingsrelevant; u levert een bijdrage aan de lokale groei van werkgelegenheid, de duurzame overdracht van kennis en vaardigheden, technologie en innovatie en/of het verbeteren van de lokale productie.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

U kunt vrijblijvend uw plan indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U vult hiervoor de Quickscan Investeren in.  Dit is de eerste stap in het aanvraagproces.

Vervolgstappen?

Een DGGF-adviseur van RVO.nl neemt vervolgens zo snel mogelijk telefonisch contact met u op. Hij bespreekt met u de ingevulde quickscan. Tijdens dit gesprek licht u uw projectplan toe. Onze adviseur beoordeelt of uw plan in aanmerking komt voor een DGGF-financiering. Eventueel wordt gekeken of er andere  mogelijkheden bestaan.