Investeringsfondsen lokaal mkb - Voorgenomen transactie - LoftyInc Alpha Fund

LoftyInc Alpha Fund, LLC is een 10-jarig closed-end durfkapitaalinvesteringsfonds dat zich richt op startups in Nigeria, Kenia, Egypte en Franstalig Afrika. De doelstelling van het fonds is om te investeren in technologie in de startfase en in door technologie ondersteunde bedrijven in sectoren die de economische groei stimuleren. LoftyInc Alpha Fund, LLC zal kapitaal verstrekken aan ondernemers om bij te dragen aan ten minste één van de zes SDG’s waarop het fonds zich richt (banen, verminderde ongelijkheid, infrastructuur, gender, klimaat en gezondheidszorg).