Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - Noodbruggen - Zambia

De transactie betreft de levering van ca. 33 noodbruggen voor verschillende locaties in Zambia. De koper is een overheidsagentschap. De leningnemer is de centrale overheid van Zambia.