Investeren NL ondernemers - Voorgenomen transactie - Verantwoorde kledingproductie - Madagaskar

Een Nederlandse kledingproducent met faciliteiten in Madagaskar investeert in efficiëntere productie en het gebruik van hernieuwbare warmte energie. DGGF is voornemend hier een lening voor te verstrekken. De investeringen leiden tot het behoud van werkgelegenheid.