Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - levering van folie extruderlijn - Indonesië

Het betreft een exportkredietverzekering voor een exporttransactie van een Nederlandse exporteur. Het gaat om de bevoorschotting van wissels en verstrekken van werkkapitaal voor de levering van een folie extruderlijn voor de kunststof verpakkingsindustrie in Indonesië. Zo ook de installatie, after-sales-services en training hiervoor. Deze bestaan uit een zonnepaneel, een batterij en de mogelijkheid om apparatuur op aan te kunnen sluiten.

DGGF is voornemens om deze exportkredietverzekering te verstrekken, zodat deze exporttransactie kan plaatsvinden.