Exporteren NL ondernemers - Voorgenomen transactie - Energy kits - Kenia

De levering van zonne-energiesystemen aan een private debiteur in Kenia.