Investeren NL ondernemers - voorgenomen transactie - uitbreiding geitenhouderij - Nepal

De investeerder is een Nederlandse startende onderneming met investeringsplannen in Nepal. De onderneming wil op verantwoorde wijze een geitenhouderij uitbreiden voor de productie en verkoop van cashmere wol. Deze investering biedt werkgelegenheid en inkomen aan zo’n 1.500 families, te realiseren binnen 10 jaar.

DGGF is voornemens om deze onderneming te financieren, zodat zij haar investeringsplannen kan verwezenlijken en de impact kan realiseren.