Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - Levering broederij apparatuur - Egypte

De transactie betreft de levering en installatie van broederij apparatuur aan een private debiteur in Egypte.