Investeringsfondsen lokaal mkb - voorgenomen transactie - Badia Impact Fund II

Met deze investering zal DGGF een ervaren fondsbeheerder ondersteunen, die heeft bewezen impact te kunnen maken. DGGF zal dit fonds helpen om uit te breiden naar Egypte en mogelijk Tunesië, Libanon, Marokko of Palestina.

De jongerenwerkloosheid is hoog in deze regio en BIF II zal naar verwachting een groot aantal jonge ondernemers bereiken. En een bovengemiddeld aantal banen voor jongeren genereren.

Door financiering aan te vullen met strategische ondersteuning en toegang tot zijn netwerk, zal het Fonds kennis overdragen aan het mkb op verschillende gebieden.  Waaronder corporate governance, business development, human resource management en fondsenwerving.