Investeren NL ondernemers - voorgenomen transactie - Gezondheidsnetwerk - Oeganda en Kenia

Een Nederlandse onderneming is van plan om in Oeganda en Kenia haar franchisenetwerk op het gebied van generieke gezondheidsproducten en aanverwante artikelen uit te breiden. DGGF is voornemens deze onderneming een lening te verstrekken, zodat zij deze plannen kunnen realiseren. Met deze investering worden lokaal 9 directe banen gecreëerd.