Investeringsfondsen lokaal mkb - voorgenomen transactie - Ankur Capital Fund II

ACF II zal kapitaal verstrekken aan early-stage bedrijven in India, waarvan er veel een tekort hebben aan financieringsopties, of ze staan buiten de radar van meer traditionele effectenbeleggingsfondsen. De strategie van het Fonds is gericht op bedrijven die de plattelandsbevolking ten goede komen door technologiegerichte producten en diensten te leveren in de landbouw, de gezondheidszorg en het onderwijs. Door samen te werken met ondernemers bij het begin van hun onderneming, zal Ankur zich bezighouden met kennisoverdracht; helpen hun bedrijven te professionaliseren, te helpen bij de groeistrategie, de werkgelegenheid te stimuleren en uiteindelijk de bedrijven voor te bereiden op grotere financieringsrondes in de toekomst. Het Fonds richt zich op investeringen tussen 15-20 bedrijven, in de vorm van zowel aandelen- als mezzaninefinanciering.