Investeringsfondsen lokaal mkb - voorgenomen transactie - African Rivers Fund III

ARF III zal naar schatting 40 bedrijven financieren gedurende de volledige looptijd van 10 jaar, de investeringen zullen worden gebruikt voor werkkapitaal en groei-initiatieven van de ondernemers. De voorwaarden voor financiering door banken in DRC, Oeganda en Angola zijn zeer streng, waardoor ARF III bedrijven kan bereiken die aanzienlijk minder worden bediend door lokale kredietmarkten.

DGGF is een van de eerste beleggers die zich voor de eerste sluiting van het fonds hebben verbonden en fungeert daarmee als pijler. Hierdoor het DGGF helpt meer beleggers aan te trekken om het fonds naar de beoogde omvang te bereiken. Bovendien is het demonstratie-effect van het fonds sterk omdat de overlap naar Angola een kans biedt om de beleggingsmogelijkheden in een land met aanzienlijke regelgevende obstakels aan te tonen.