Exporteren NL mkb - voorgenomen transactie - Levering van 200 drachtige vaarzen - Armenië

De transactie betreft de levering van tweehonderd drachtige vaarzen aan Armenië. Verder zal er (meer) handel ontstaan in hoogwaardig fokvee tussen afnemer en lokale agrarische ondernemers. Tevens inbegrepen dat veterinair van exporteur de lokale boeren traint in de verzorging van hoogwaardig fokvee door lokaal seminars te organiseren en middels deze transactie zal de Armeense koper ook financiering (leverancierskrediet) kunnen bieden aan (jonge) agrarische ondernemers.