Exporteren NL mkb - voorgenomen transacties - Levering hybride energiecentrales - Mali

De transactie betreft de levering van een tweetal hybride energiecentrales.