Investeren NL mkb - voorgenomen transactie - macadamianoten - Zuid-Afrika

Een Nederlandse onderneming is van plan om in Zuid Afrika een farm uit te breiden welke macadamianoten produceert en verwerkt. DGGF is voornemens deze onderneming een lening te verstrekken, zodat zij deze plannen kunnen realiseren. Met deze investering worden lokaal 364 banen op de farm gecreëerd.