Investeren NL mkb - voorgenomen transactie - Uitbreiding productiefabriek - Vietnam

Nederlandse MKB ondernemer in bouwmaterialen. Sinds enkele jaren heeft deze een fabriek in Vietnam welke door hem zelf ontwikkeld afdekvlies produceert. Met een garantie van het DGGF en een lening van een Nederlandse bank wordt de ondernemer in staat gesteld om de huidige productiefabriek in Vietnam uit te breiden en zijn handelscapaciteit aanzienlijk te vergroten. Met de uitbreiding worden circa 12 banen gecreëerd in Vietnam. Aan deze werknemers wordt kennis overgedragen door middel van uitvoerige trainingen. Daarnaast levert de fabriek een bijdrage aan de versterking van de lokale productiekracht.