DGGF - voorgenomen transactie - Voedselverwerkende machines India

De transactie betreft de levering van voedselverwerkende machines inclusief inbedrijfstelling.