Investeringsfonds lokaal mkb - voorgenomen transactie - Genesis Top Up

DGGF’s lening aan Genesis ondersteunt de ontwikkeling van het kleine MKB in Guatemala middels verstrekken van financiering tot ongeveer USD 40k.