Investeringsfondsen lokaal mkb - voorgenomen transactie - Sanasa Development Bank

DGGF zal een lening verstrekken in lokale valuta met een omvang gelijk aan USD 10 miljoen.