Investeringsfondsen lokaal mkb - voorgenomen transactie - Alliance for Microfinance Myanmar

DGGF verstrekt een lening in lokale valuta aan Alliance met een omvang gelijk aan 4 miljoen euro.

Zie ook