Investeringsfondsen lokaal mkb - voorgenomen transactie - Finca Haiti SA

DGGF verstrekt een lening in lokale valuta aan Finca Haiti gelijk aan USD 4 miljoen.

Zie ook