Exporteren NL mkb - voorgenomen transactie - Voedselverwerkende machines - India

De transactie betreft de levering van voedselverwerkende machines inclusief inbedrijfstelling.