Exporteren NL mkb -voorgenomen transacties - Tuinbouwcomplex Nigeria

Kennisgeving voorgenomen transactie voor levering van een tuinbouwcomplex aan een publieke debiteur in Nigeria.