Exporteren NL mkb - voorgenomen transacties - Bakkerij-lijn in Kosovo

Voorgenomen transactie: levering van een complete bakkerijinrichting aan een private debiteur in Kosovo.