Exporteren NL mkb - voorgenomen transactie - Zuivelfabriek Ethiopië

De transactie betreft een investering in een fabriek voor de productie van zuivelproducten.