Exporteren NL mkb - voorgenomen transactie - Bakkerij-lijn Ghana

De transactie betreft de levering van een bakkerij lijn aan een private debiteur in Ghana.