Exporteren NL mkb - Voorgenomen transactie - Bakkerijmachines India

Exportkredietverzekering van een exporttransactie van een Nederlandse exporteur. Het betreft hier de bevoorschotting van wissels.