Investeringsfondsen lokaal mkb - Transacties - Dolma Impact Fund I

Dolma Impact Fund I (Dolma) is het eerste internationale private equity fonds dat zich volledig richt op lokale MKBondernemingen in Nepal, die zij voorziet van kapitaal en expertise. Nepal heeft een tekort aan risicodragend kapitaal voor ondernemingen die vallen tussen microonderneming en grotere bedrijven die reeds toegang hebben tot de kapitaalmarkt. Dolma richt zich op deze ‘missing middle’ en maakt positieve sociale- en milieutechnische impact tot de kern van de strategie van de bedrijven waarin zij investeert. Iedere investering bedraagt tussen USD 0,5 miljoen en USD 3 miljoen, veelal in de vorm van aandelenkapitaal, preferente aandelen, converteerbare leningen of andere hybride structuren

Zie ook