Exporteren NL mkb - Voorgenomen transacties - Drachtige vaarzen Egypte

De transactie betreft de levering van drachtige vaarzen aan een privaat boerenbedrijf in Egypte.

Zie ook