Praktijkverhalen

Op deze pagina kunt u meer lezen over de praktijkverhalen van DGGF en de individuele investeringen.

DGGF & Tony's Chocolonely

Eén van Nederlands' meest geliefde chocolade merken, Tony's Chocolonely, wil de wereld een stukje beter maken. Volgens Chief Chocolate Officer Henk Jan Beltman is het tijd om die missie over de landsgrenzen te brengen. Dat doet Tony's met hulp van het Oranje Handelsmissie Fonds en het Dutch Good Growth Fund: initiatieven van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De fondsen helpen Nederlandse bedrijven bij het realiseren van hun internationale ambities. Meer weten over Tony Chocolonely?

Investeringsfonds lokaal mkb (GroFin) voor Al-Minbar school in Jordanië

Maha al Mady is al meer dan 32 jaar een enthousiaste leerkracht (en directeur) in Jordanië. Ze zet zich al jaren met veel passie in voor vrouwenempowerment en de schoolgang van kinderen in het (kans)arme gebied Badia. De gebrekkige kwaliteit van basisscholen in haar land, bewoog Maha in 2010 ertoe om met eigen financiële middelen de Al-Minbar privébasisschool te openen. De school groeide echter zo hard, dat een groter schoolgebouw noodzakelijk werd. In 2016 is met behulp van de  financiële steun van GroFin besloten dat Al-Minbar kan verhuizen een grotere, nieuwe locatie. Ook aan het vervoer is gedacht: de leerlingen worden vervoerd van en naar school met de nieuw aangekochte bussen. Meer weten over de Al-Minbar school in Jordanië?

Pas Reform kippenbroederijen in ontwikkelingslanden

Pas Reform bouwt broedmachines voor de pluimvee-industrie voor over de hele wereld. Door de opkomende middenklasse in ontwikkelingslanden, neemt ook in die landen de vraag naar kippenvlees – en daarmee de groeikansen voor Pas Reform – snel toe. Voor de productie in die landen, maakt het bedrijf gebruik van de kredietmogelijkheid van het Dutch Good Growth Fund. Exportfinanciering- en verzekering via DGGF heeft voordelen voor exporteur én koper, de koper gebruikt immers geen kredietfaciliteit in eigen land, maar die van de Nederlandse exporteur. Hierdoor krijgt hij makkelijker krediet én een lagere rente. Meer weten over Pas Reform?