Exporteren Nederlands mkb - praktijkverhaal - Aid and Trade

Broedmachinebouwer Pas Reform regelde via het Dutch Good Growth Fund afdekking van het debiteurenrisico én financiering voor de buitenlandse klant.